alternativ semestervi som vägrar klippa navelsträngen: 2c4as.blogspot.com