affischer
"Om inte du träffar någon snart så kommer du aldrig att få några egna barn" och ett affischförslag till skolans vårutställning